[BIN: 3053]

Møllardottera

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Dårdi Rindalen, Seljord, Telemark .

1. De va tvo sellar, di visste rå,
-snu ru rom pom pei, - kåm å hjelpa mei-
fe d'æ tri, som ligge i tra - ra - ra -

di ville te myllarens dotter gå
-fer dæ ristar i ro' - dæ trollar i tru - d'æ
tri som ligge i tra - ra - ra.-
2. Så reste di seg av att myllarens bekk:
"Å høre skå eg nå få setta min sekk."
3. Å som dæ blei mørt i vær den vrå,
så tok den sekkjen te krupe å gå.
4. "Statt upp, mi dotter, å tænd i lys,
der æ komen kjovar i myllarens hus."
5. Å datteren svara sin moder så:
"Dæ va barre katta, ho skout ei mus!"
6. Å moderen svara datteren så:
"Den katt, den hae ett par stevlar på."
Ekstra opplysninger