[BIN: 3051]

Møllardottera

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Lars Veslestoul, Seljord, Telemark .

1. Dei tvo dei1 lagde upp rå
- Peter Hansson å Peter Marensson å så den kollutte skræddar-
hoss dei konne myllarens dotteri få.
-Peter Hansson å Peter Marensson
å så den kollutte skræddar-
1di
2. Dei tvo dei stappa den trea i sekk
så bar dei den ivi myllarens bekk.
3. Dei ba om dei måtte få sekkjen inne å stå,
me kann ikkje lata'n i kvennhuse stå.
4. Fe der æ så fullt utav rottur å mus
me kann ikkje hava'n i kvennhuse hus(!)
5. Me lyte få sekkjen ivi helgji å stå
te me om måndagjen kann få sekkjen på.
6. Men då dæ lei te kvella å ingjen konn' sjå
då konna den sekkjen båt' stande å gå.
7. "Å kjære mi moer, du tænder i et lys
her æ komen skjælmer uti våres2 hus.
2i vårt
8. Å kjære mi moer, du slekkjer ditt ljos
dæ va bare katten, han spænde etter mus."
9. "Höyrer du min datter, eg kann berre sjå
eg hev aller vore vant å se katten mæ stövlær uppå."
10. "Å höyrer du mi moer, du stille mi skamm,
du sae ikkje så, da du vill' ha mann!"
Ekstra opplysninger