[BIN: 3049]

Møllardottera

Oppskrift udatert av
Torleiv Hannaas etter Arne Espeland, Sokndal, Rogaland .

1. Bonden å smeen de la op rå
-å ja, å ja, tra-la-la-la-
um koss dei møllerens datter sku få
-å ja, å ja, tra la la la-
2. B. to s. å stapt 'an i ein sekk
så bar uleselig den hastig til møllerhusets bekk.
3. Å kjæreste møller vil du male mit korn1
jei tror ikke det er rått jei ha turka de så godt.
1hann til korn
4. Sæt den havresekk attmæ min datters seng
jei tror ikke hverken rotter eller mus vil røre den.
5. Dagen den heller og natten faller på
så begyndte den havresekk å kryke å gå.
6. O kjæreste fader tænder op et ljus
ti jei tror der er kommet tyve udi vårt møllerhus.
7. O k. f. slukk bare dit ljus
de var ikke andet end en Kat som tog en mus.
8. Uger og måneder var gangen bort
da fødte hun to drenge i møllerdatterens seng.
9. Jei heder eder piger som nu tilbage gå
at i ingen havresekk i kammerset få.
10. En gammel kjærring på sladderbænken lå
i morgen skal hun druknes uti vår møllerdam.
11. Å kjærringen blev druknet og uleselig den flød2 op
å hele møllerdammen blev kjukk som ein graut.
2flaut
Ekstra opplysninger