[BIN: 3038]

Møllardottera

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Torgjus Byggland, Kviteseid, Telemark .

1. De vare 3 brøar, dei la upp raa
hoss dei konne myllarens dotter faa.
-Sku ru rondtom fei
for de gjeller for mei
aa de tri som ligger i trall - all - la.-
2. So tok di den øngste aa stappa i sekk
so bar di daa haanom ivi myllarens bekk.
3. Hore sko eg no faa seta min sekk,
set 'n ve min datters seng.
4. Der æ de de minste, musi gjeng
------
C I Den sekkjen han konn' baate gange aa staa
--

Ekstra opplysninger

Orig. ms. TFM Rikard Berge XCVIII, s.63f.(NFS, kopi) Møllerdatteren.

f. ca.1826 - +1910.