[BIN: 3035]

Møllardottera

Oppskrift 1911 av Rikard Berge etter Anne Mjaugedal?, Lårdal, Telemark .

1. De va' no tri gutar som tenkte paa raa
-aa som ru ti rultomrei
for at hjelpe mei
mæ den trea som ligger i trarara-

dei tænkte paa myllarens datter at faa.
-fila littom lei, fili atti atti a,
fila littom lei filia-
2. Tvo tok den tree aa stappa at 'n sekk,
aa seinste ti myllarens dotter dei gjekk.
3. Eg sette min sekk i din datters hus,
her æ no vel ikkje anten rottur hell mus.
4. Eg - datters seng,
for her æ vel kje røvarar som æ ute aa gjeng.
5. Som de blev mørkt ut - i kvor den kro,
so begjønda den sekkjen ti rusk aa ti gaa.
6. Aa kjære min moder du tænder dit lys,
eg meinar æ d'æ røvarar i vaares hus.
7. Aa kjære - du slukker dit lys,
de va' kje ana katten slog etter ei mus.
8. Ti svaaraa kjeringa paa benkjen laa:
den katten hadde støvlar mæ sporar paa.
9. Tigjer du kje kjering so sko du faa skam,
i morgo so sko su av atut myllarens dam.
(annan ettersleng)
10. --------
- skraa raa (raa) rundom feiaren
---------
fe de ruskar i ro aa de trillar i tro
fe den trea som ligger i tra - ra - ro.
(Etter Torgeir Aslakss bror til Vikarius)
Ekstra opplysninger