[BIN: 3034]

Møllardottera

Oppskrift 1910 av Rikard Berge etter Tov Tovson Kivle, Seljord, Telemark .

1. Den tid eg va heime i min faders gaar
saa skulle eg te kremna gaa
den vegen va vonde den sekjen va tonge
-eg maatte gaa ront den heilego lange vinternat.-
2. Saa slo eg den sekjen i myllarens bing
de va kje et grand for ho va klind
ho rekka ho slikka ho sveiv aa ho maakte
3. Saa kam den møllaren sprengans i ein fart
han jaga meg ut de jek i ein fart
han etter meg jaga mi staur aa me stakje
-saa mat eg te baka, den heile ga -- -
4. Saa gjore eg møllaren at et puds
eg spende ne hans kremnehus
aa kremni ta fløyte maat mylaren ind
-han støyte han fløyte den heilega -- -
5. Saa jor eg møllaren endaa snei
eg tok hans hest aa rei min vei
eg rei aa eg rænde eg vrei aa eg vrængde
-den hesten blei sprengd den heilega -- -
6. Den tid eg kam rians i myllarens gaar
aa myllarens kjering paa gaaren staar
ho bad meg ind eg fygde ho ruint
ho ba meg te eg sette meg ne
ha takte si flasa eg skakk aa eg hasta
7. Aa myllarens kjering bar in te meg mat
saa bar ho in tri fire fat
eg aat aa eg møtte1 i smør eg blåtte
eg aat aa eg knøster osten eg fløste
1nøtte
8. Aa myllarens datter ho sto saa ho brast
eg fridd te henar aa jek i en hast
saa jek me paa svala me hilt inkje tala
me tala i fleng saa jek me i seng
ho syltup si væske eg jou mit beste
9. Aa myllarens kjering ho blei no saa vrei
ho kasta paa gahu bått ause aa sjei
ho slo meg paa kjeften med spikje sei
dæ svei aa glei aa jor meg snei
eg tok min hatt aa ba gonatt
-eg va gla eg slapp den heilega lange vinternat.-
Ekstra opplysninger