[BIN: 3033]

Møllardottera

Oppskrift 1910 av Torleiv Hannaas etter Aanen Orte, Eikebygd .

1. De var engang om vinterens tid
jei skulle til kvernen gange
med en balltønne korn udi en hid
å mala te mjøl for sande.
2. De var silde om aften å månen skjein
og dagen gjekk under så blite
jei mente jei blev en ulv der var
- sagde: Nu skal du lide.
3. Så sette æg hitæ uppå ein stein
tog mæ mæ borså tebage
men sligt spørger aldrig i Listerlen
som siden sei monne tildrage.
4. Så spænte jei børsen i samme tid
og udi de samme stunde
så tog æg sigte som æg kunne best
og skjøt så den ulv til grunde.
5. Da som jei kom litt nærmere frem
jei skulde de dyr beskue
men då låg mjøle vidt aspredt
å leppar å hitæ på två.
6. Å heima så site på kona å bonn
- venta på vedding å graut
å ja, å ja bere meg arme mann
for hitæ og idda skaut.
7. Jei råder eder alle efter denne tid
som efter dyrene skjyde
at de skjyde aldrig si eiæ hid
de monne de såre fortryde.
Ekstra opplysninger