[BIN: 3022]

Valiknut (Snekkjelita)

Oppskrift 1912 av Rikard Berge etter Hallvard Kaldbast, Mo, Telemark .

 - Snekkjelite uppi ovnane sto; - jor ho herli, paa
berli, paa karli, paa lite gullsnorir.-

So höyrde ho en Vali-Knut i harpane slo; for
den gjyllande leikar ho Bosnipp.
-Snekkje lite, ho klappa paa dynne mæ hen-
dane smaa; -jor ho herli, paa serli, paa karli.-
"Stat upp Stolt Margjit skrei lokune ifraa;
for den gjyllande leikar ho Borsnipp.
Ekstra opplysninger