[BIN: 3018]

Valiknut (Snekkjelita)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Aasne Spokkeli, uten lokalisering .

  Snekkjelite sat inni ovnshonni
gret lite gullsnöra
-Går ho hærlipa særlipa karlopa
so höyrdi ho Valiknut i horpunne hor hanle't-

For so gyllande leikar ho borsnil.
Snekkjelite ho akslar på
kåpa blå
so teke ho vegjen ti Vali-
knuts går.
Sn. klappa på dynne mæ
(små fingane små
å stått upp V. Skrei lokunne
ifrå.
Å inkji stevna so heve eg lagt
sei han V. å knirk-knark
klemmfot forendenn.
å ingjen so lukkar eg inn
am natt. For so gyll. >&o,
Å V. han la seg mæ stokkjen
ne,
fåre ho &o
å Sn. ho sprang veggjen ti.
Sn. vakta ein morgoen
umkring seg såg,
å kort ska no eg ti morgo-
gåvar få.
Du ska no inkje anna ti morgo-
gåvar få
seie han V. knirk &o,
en breie1 på brysti mæ kjeppane två.
Sn. ut av gari drog
etter sto V. so hågt han lo.
1(skal være dreie)

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge q, s. 10-12. Valiknut