[BIN: 3018]

Valiknut (Snekkjelita)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Aasne Spokkeli, uten lokalisering .

  Snekkjelite sat inni ovnshonni
gret lite gullsnöra
-Går ho hærlipa særlipa karlopa
so höyrdi ho Valiknut i horpunne hor hanle't-

For so gyllande leikar ho borsnil.
Snekkjelite ho akslar på
kåpa blå
so teke ho vegjen ti Vali-
knuts går.
Sn. klappa på dynne mæ
(små fingane små
å stått upp V. Skrei lokunne
ifrå.
Å inkji stevna so heve eg lagt
sei han V. å knirk-knark
klemmfot forendenn.
å ingjen so lukkar eg inn
am natt. For so gyll. >&o,
Å V. han la seg mæ stokkjen
ne,
fåre ho &o
å Sn. ho sprang veggjen ti.
Sn. vakta ein morgoen
umkring seg såg,
å kort ska no eg ti morgo-
gåvar få.
Du ska no inkje anna ti morgo-
gåvar få
seie han V. knirk &o,
en breie1 på brysti mæ kjeppane två.
Sn. ut av gari drog
etter sto V. so hågt han lo.
1(skal være dreie)
Ekstra opplysninger