[BIN: 3015]

Valiknut (Snekkjelita)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Bendik Sveigdalen, Telemark .

1. Skjøn jomfru salar ho gangaren grå,
-Helimen, Helimen-
så rie ho seg ti ungersvens går1
-Smukke møyer a skjøn giljar ungersvenn i løn, før han sovnar.-
1(Ta meg de, ta meg den smukke. J. M.)
2. Skjøn jomfru ho kom seg riand i går,
ungesvenn dynner2 va' slegne i lås.
2dynna (J. M.)
3. Ho klappa på dynni mæ finganne små:
"Statt upp, ungersvenn, skrei lokunne ifrå!"
4. "Ingjen stevna so hev eg lagt,
ingjen so lukker eg inn um natt."
5. Ho spente på dynni mæ karske fot,
so dynni ho dreiv3 på tiljemot4.
3sto
4naglemot. (J. M.)
6. Ungesvenn la' seg mæ stokkjen ne,
skjøn jomfru spring'e ho veggjen ti.
7. Ho nippa i hass buksur, ho drog i hass brok:
Ungersvenn, ungersvenn, snu deg imot!"
8. "Vi' du no sosso ti laga deg,
so gjeng eg på tingja å klagar deg."
9. "Gakk du på tingji, um du so vi',
kadde meg et skjøkje, um eg fygjer 'kje dit."
10. Ungersvenn kom seg for øvrighets bor:
"Eg kann inkje få for kvinnfolkji ro."
11. Ti so svara den øvrighetsmann:
"Ungersvenn klagar si eigjo skomm."
12. Ungersvenn heim av tingje for,
Skjøn jomfru sto att, so gott ho lo.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 5, 25-26. Overskrift Valiknut.

Tilføyelse v. 12: (J. (ørgen) M(oe))