[BIN: 2972]

Korleis vil du føde meg

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnhild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

 Hvad skal bruden ha til mat på den förste dag
et par hollandske duer
Hvad - anden -
Tre par enner f. m. et p. h. d.
- Tredje - tri karkoner
fött m. et p. h. d.
- fjerde - fire pylser trik
to par enner f. m. et p. h. d.
- femte - fem tunnur flesk -
- sitte - sex vinnsyrer -
syvende - sjau vinnskorper -
åttende - åtte svaner mæ fjær å mæ don
niende - ni ammer byrom omby
åtte svaner mæ fjær å mæ don sjau V.
tiende - ti bedragne piger
ellevte - ellev beslagne kvier
tolv majorer mæ sine kanoner

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge f, s.154-155. Kva skal du føda meg med?