[BIN: 2969]

Korleis vil du føde meg

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .

8. Kaase vil du naa föa mæg
naar mösaa bli ikke fin,
saa vil æg væra en lensmand
aa stevna dei bönnan te tings.
9. Kaase vil du naa föa mæg
naar bönan vil ikke te tings
saa vil æg taga mi kluba paa hör
för bönan aa banka leir.
10. Kaase so naar leyrin tæge til at frosa
saa vil æg væra en gulsmed
aa smia gulle dæ josa.
11. Kaase so naar gulle vil ikke gloe
saa vil æg væra en skomager
for bönan aa sömma skoe.
12. Kaase so naar skonan bli for smaa
[saa] vil æg væra en styreman
aa seila paa bölgen blaa.
13. Kaase so naar bölgen bli for blaa
saa vil æg væra en krombudreng
for böuan aa sela krom.
14. Kaase so naar bönan vil ikke kuppa
saa vil æg ta min pose paa hör
aa runnan om lannan lupa.
15. Kaase so naar paasin bli for tung
saa vil æg leia en liden dreng
te bera baa paase aa pung.
16. Kaase so naar drengen orkakie ganga
saa vil æg giva dig svensken i vol
saa hæ æg kie meer mæ dæg aa fana.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 6, s.147-148 Kva skal du føda meg med?


Over oppskrifta står: Frå ei haandskreven visesamling, laant af Ross.
Under oppskrifta står: [Umidielbart herefter men, efter Blækket at dömme, snarere til fölgende vise: Denne vise indskrevet af mig Torgrim Knudsen Ao 1907]