[BIN: 2965]

Jenta som ville gifte seg

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter G. Sundslid, Fyresdal, Telemark .

1. Mannen tala ti dotte si
i ei skorsteinstoge
du ska inkje gifte deg
de ska du meg love.
-Enno gjer jomfru som ho vi'.-
2. Men høyr no de kjær fader min
de kann eg deg inkje love
her kjem ein kalle vinter
de æ kalt aleine sove.
3. Men hør no de kjær dotter min
anke meg inkje den harm
eg ska koupe deg grått skin
sove der so varmt.
4. Har du sjave ditt grått skinn
å sov deri so varmt
men eg ska have meg mann iår
um eg skal reise av land.
5. Men høyr du de kjær dotte mi
auke meg inkje din kvie
eg ska koupe deg hest
å sal ti kyrkja må du rie.
6. Hav du sjav din h(est) å s(al)
ti kyrkja kan eg gange
men eg v. h. m. iår
kor eg ska en fange.
7. Hav --------- sal
------------- koupe
men ------- iår
um eg ska en koupe.
8. Høyre no de kjær dotte mi
auker du meg den harm
so sett eg deg på norloge båten
eg skuvar deg langt ifrå land.
9. Sete du meg på n.
å sk. meg ifrå land
so sete eg upp min serk ti sigl
eg sigler bort fær meg ein mann.
Ekstra opplysninger