[BIN: 2960]

Jenta som ville gifte seg

Oppskrift udatert av Rikard Berge etter Guro Fossjord etter Barbro Leirlid, Hjartdal, Telemark .

 Mannen han tala te dotter si
inne i skarsteinstogo:
I aar du maa ikkje gifta deg,
de lyte du meg lova.
Höyre du de, kjær fai min
de kann eg ikkje lova.
Nei kjem so kall ein vete paa,
eg kann kje eismall sova.
Ta höyr du de kjær dotter mi,
du gjer kje meg slik kvia
Eg skal kaupe deg sale og hest,
du maa te kyrkjune ride.
Hav du sjav din sale og hest,
eg kann te kyrkja laupe;
eg vil hava meg mann i aar,
um eg skal honom kaupe.
Ta höyr du de, kjær dotter mi:
gjere du meg slik vande,
so set eg deg i nordlandsbaat
og skuvar deg fraa lande.
Ja, set du meg i nordlandsbaat,
og skuv meg ut ifraa lande,
eg set upp mitt silkjeskjört,
de vane no greie ein vande.
Ekstra opplysninger