[BIN: 2957]

Jenta som ville gifte seg

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Torbjörg Midböen, Kviteseid, Telemark .

1. Mannen han tala te dotte si
alt uti skorsteinstoga:
"Du gifter deg inkje iår!
vi' du meg dette lova?"
-Enno gjer ho dæ ho vi', den jomfru.-
2. "Höyrer du dæ, du fai min:
eg kann deg 'kje detta lova;
her kjeme no dei vintranne på,
eg kann 'kje liggje eismall å sova."
3. "Höyrer du dæ, du dotte mi:
du gjere meg inkje så harm!
eg sko' kaupe deg eitt grått skinn,
du må sova deri så varmt."
4. "Hav du sjav ditt grått skinn
å sov deri så varmt!
eg vi' hava mann iår,
um eg sko' så taka meg ein fant!
5. "Höyrer du dæ, du dotte mi,
du gjere meg inkje så imot!
hellå1 bli eg så harm å vill,
at eg greve deg livandes i jor."
1[löd for mig som: hell å
6. "Bli no du så harm å vill,
at du greve meg livandes i jor,
så kjæme der ein riddar så go
å græve meg uppatt oto jor."
7. "Höyrer du dæ du dotte mi:
du gjere meg inkje slik kvie!
eg sko' kaupe deg hest å sale,
du må te kyrkjunne rie."
8. "Hav du sjav din hest å sale,
eg kann te kyrkjunne løpe;
eg vi' hava mann iår,
um eg sko' hånom kjøpe."
9. "Höyrer du dæ du dotte mi:
du gjere meg inkje så harm!
hellå tæk eg min orlogsbåt
å skuvar deg langt ut på vann."
10. "Tæke no du din orlogsbåt
å skuvar meg langt ut på vann,
så nyter eg upp mitt silkjeseil,
så seiler eg av ette ein mann."
11. "Höyrer du dæ, du dotte mi,
du gjere meg inkje slik ry!
hellå byggjer eg eitt tårn så högt,
at dæ rekk uppunder sky."
12. "Byggjer du eitt tårn så högt,
at dæ rekk uppunder sky,
så nyter eg upp mitt silkjeband,
så rykkjer eg mann av by."
13. Jomfruga sto i tårne så högt
å vifta ut mæ si hånd:
"Far no væl du fai min!
no seiler eg av ette ein mann."
Ekstra opplysninger