[BIN: 2955]

Jutulen og Stolt Øli.
Jutulen belar til stolt Øli

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger, uten lokalisering .

 Ho vaska, ho sopa, ho pynta på gov
-Myrk va' um nott, dei fore -
vigslevatne i kvor den kro.
De va' nott å ingjen dagjen
då dei framkom.
Han klappa mæ dynne mæ f - ne små
Du stend upp f. skrei lokunn ifrå
Slett ingjen - natt
Vi' du stand upp å sleppe meg inn,
eg æ' ein kungsson, å ------------
Ska eg stand upp å sleppe inn dig1.
Æ du - ti meg
ottesangjen så synge du.
Eg hev så lengje dei gjæitane gjætt
Eg hev så lite i bokji lært
Min faer ha' dei gjestene hundre å ni,
eg rokk inkje mei hell eg passa på di
Skjön jomfru ho ut igjenom vindauga såg,
så såg ho gråfellane på hælanne låg.
Han klappa på d. m. f. s.
du stend upp mi moer.
Skå eg stande upp å sleppe deg inn,
kjeme du no mæ unge brur din?
Ho - gou, - kro
Tvy å troy deg sonen min
så så for aller fai din.
Så så for allti fai din,
ru kands tveljen ( skorsteinen ) så kom han inn.
(Ho ha' au vori prisesse)
Ekstra opplysninger