[BIN: 2954]

Jutulen og Stolt Øli.
Jutulen belar til stolt Øli

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Vrål Veakos, Fyresdal, Telemark .


Dæ va' no i Joleti
myrk va' um Notti,
då dei fore, alle ville te Kyrkja rie
Dær va' Nott å ingjen Dag,
då dei framkomen
Dær va' kje honni hott eitt liti viv.
Jutulen skuna seg dit
Dær blei -----------
Ho vigsla å ho sopa Gov.
ho vidslevatne kring seg slo.
Ho slo mæ Rokk, ho slo mæ Tein,
ho slo han på sitt Skinn å Bein.
Dær blei Brak å dær blei Bresti
Jutulsonen i Fjoddi gjekk.
2 -
Tvy, tvy, tvy, kjær Sonen minn,
så for ikkje Fai din,
på Stogutakje gjekk han inn.

1. Gjenta gjenom Vindaga såg,
såg ho Gråfellen i Bakkjen låg.
2. Vælkomen heimat Sonen min
å hor æ dæ vive du flyter mæ deg.
Ho vigsla kje
ho Vigsle kje Ho slo kje mitt.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S.Bugge m, s. 81-82. Overskrift Jutulen og Stolt Øli