[BIN: 2953]

Jutulen og Stolt Øli.
Jutulen belar til stolt Øli

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Vrål Veakos, Fyresdal, Telemark .

1. Dæ va' no i Joleti,
-myrk va' um Notti, då dei fore -
alle ville te Kyrkja rie.
-Dær va' Nott å ingjen Dag, då dei framkome. -
2. Dær va' kje heimi hott eitt liti Viv,
Jutulsonen skunda seg dit.
3. Dær blei Brak å dær blei Brest,
Jutulsonen o Fjøddi gjekk.
4. Gjenta gjenom Vindauga såg,
såg ho Gråfellen i Bakkjen låg.
5. Ho vigsla å ho sopa Gov,
ho Vigslevatne kring seg slo.
6. Ho slo mæ Rokk ho slo mæ Tein,
ho slo han på sitt Skinn å Bein.
7. Dær blei Brak å dær blei Brest,
Jutulsonen i Fjøddi gjekk.
8. "Vælkomen heimat Sonen min!
hor æ' dæ Vive, du flyter mæ deg?"
9. Ho vigsla å ho' sopa G,
ho Vigslevatne kring seg slo.
10. Ho slo mæ Rokk, ho slo mæ Tein,
ho slo meg på mitt Skinn å Bein.
11. Tvy, tvy, tvy, kjær Sonen min!
så for ikkje Fai din.
12. Så for ikkje Fai din,
på Stogutakje gjekk han inn.
Ekstra opplysninger