[BIN: 2952]

Jutulen og Stolt Øli.
Jutulen belar til stolt Øli

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Olav Landsverk, uten lokalisering .

 Den far i deg du fellenoken min
så gjor 'kje far din, da han beile ti minn.
- -
Da sto han sund dem jönnlukunn Tolv
so beila han seg uppå Heddals golv.
Ekstra opplysninger