[BIN: 2951]

Jutulen og Stolt Øli.
Jutulen belar til stolt Øli

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter ukjent sanger uten lokalisering .

 Kungelig Faderen --------,
Moderen-----------------------------
Eg helsar den goan Ætt å blian Tala
må eg deg te Hustru hava.
Ekstra opplysninger