[BIN: 2950]

Jutulen og Stolt Øli.
Jutulen belar til stolt Øli

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Birgjit Lintveit, uten lokalisering .

1. Han klappa på dynni mæ finganne små:
-Myrkt va' um nåtti, dei fore. -
"Du stend upp skjön jomfru, skrei lokunn' ifrå!
De va' nått å ingjen dagjen, då dei framkom.
2. "Sletts ingjen - - - natt."
3. "Vi' du stande upp å sleppe meg inn,
eg æ' ein kungsson å vi' beile ti deg."
4. "Æ' du ein kungsson å vi' beile ti mig,
ottesangjen so synge du meg!"
5. "Eg hev so lengje dei gjeitanne gjætt,
eg hev so lite i bokji lært.
6. Min faer ha' dei gjeitanne hundre å ni,
eg rokk inkje mei, hell eg passa på di."
7. Ho vaska, ho sopa, ho pynta på gov,
vigslevatne i kvor den kro.
8. Skjön jomfru ho ut igjenom vindauga såg,
so såg ho gråfellanne, på hælanne låg.
9. Han klappa på dynni med finganne små
"Du stend upp mi moer, skrei lokunn ifrå!"
10. "Ska eg stande upp å sleppe deg inn,
kjeme du nå mæ unge brur din?"
11. "Ho vaska, ho sopa, ho pynta på gov,
vigslevatne kvor den kro!"
12. "Tvy å tvy deg sonen min!
soggo for aller fa'i din.
13. Soggo for allti fa'i din:
rukands tveljen ["dvs. skorstein"] so kom han inn."
("Ho ha' au vori prinsesse").
Ekstra opplysninger