[BIN: 2949]

Jutulen og Stolt Øli.
Jutulen belar til stolt Øli

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Leiuv Gotenbor, Seljord, Telemark .

1. Faen fare deg sone mi!
-mørke va notti, då me fore -
såså for inkje fai din.
-Dær va nott å inkje dag, då me framkome -
2. Inkje for en så fai din,
men mitt i takje smaug en inn.
3. Inkje sat dærinnåt ei liti möy,
då jutulguten snugga seg heim.
4. Jutulen ne ette bakkjen sprang
buksunne ne um foi slång.
-Dær va' jose dagjen, då han framkome. -
Ekstra opplysninger