[BIN: 2947]

Jutulen og Stolt Øli.
Jutulen belar til stolt Øli

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Heddal, Telemark .

1. De hende seg den hellige julekvell,
at folkje skulle te kyrkja fare
å Øli skulle heime vöraa.
-Så ille blei ho svikjen av de vönur.
2. Jurulen banka på dynni me fingein små:
"Statt upp du skjön Øli skrei tokunn ifrå!"
3. "Åt æ de nå fe ein vesål vett,
som æ ute så högt i ei högtisnatt?"
4. "Ikkje æ eg noken vesål vett,
eg æ' kongens sön av Engeland, eg vi' leile te deg."
5. "Æ du' kongens sön ifrå Engeland,
så kann du din faders ottesang."
6. "Eg ha liggji så lenge i sott å i tvary,
eg ha glöymt min faers ottesang.
7. Men eg kann på harpå båte stille o slå,
så dem glöår seg alle hövir derpå.
8. "Kann du på harpå båte stille o slå,
så gakk uppå jåren la meg höre derpå!"
9. Øli ho fant på si sløge rå,
ho brende upp brø å svæveltrå.
10. Jutulen han' ta jåren sprang,
den svarte bjönnefellen etter en slång.
11. Han ha hjem på mular tru,
de steig han i stegja in.
12. Try vole deg skurvenøken min!
så gjole 'kje din faer, da han beila te mig.
13. Han skredde ta dem lokunne tolv,
så kom han inn på de stugugolv.
Ekstra opplysninger