[BIN: 2945]

Jutulen og Stolt Øli.
Jutulen belar til stolt Øli

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter ukjent sanger uten lokalisering

 De hende seg den hellige julekvell,
at folkje skulle te kyrkjen fare.
å Øli skulle heime voran.
Så ille blei ho svikjen av de rønur
Jutulen banka på dynna
Stat upp du skjøn Øli, skru lokunn ifrå"
Åt æ' de no fe ein vesål vett
som æ' ute så høgt i ei høgtisnatt.
Ikkje æ eg noken v.v.
eg æ' kongjens uleselig av Engeland
eg vi' beile te deg.
Æ du k.s. ifrå uleselig
så kann du din faders ottesang.
Nei eg ha liggji så lengje i sått å i tvang,
eg ha gløymt uleselig
Meg eg kan på horpa båti stille å slå,
så den gløaar seg å alle hører derpå.
Kann - slå,
så gakk uppå jåren la meg høre derpå.
Øli ho uleselig på si slæge rå,
ho brende upp brø ø svæveltrå.
Jutulen han ta jåren sprang
den svarte bjørnefellen.
Han ha hjem fra milar
de steig han i stegja tri inn.
Tvy vole eg skurvenoken min
Så gjorde din faer da han beila te meg.
Han skredde ta dem lokune tolv,
så kom han inn på de stugugolv.
Ekstra opplysninger