[BIN: 2943]

Jutulen og Stolt Øli.
Jutulen belar til stolt Øli

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1916 av Rikard Berge etter Knut Dale, Tinn, Telemark .

1. Hott æ dæ fe nokko vesalt ove
som æ so tile ute i den djupe sne.
-So ille ha' dei svike mæ dei runo. -
(ett: u ve)
2. Da æ kje nokko vesalt o ve
d'æ konugens søl av Engeland vi' beile ti de.
3. Aa æ du konugens søn av Engelan
å vil e' høyre din faders ættesang.
4. Hen e' heve ligji i sott aa i band
de e' heve gløymt min faders a -------
5. Hen e' kann gullharpa stille o slui
du glaas i hjarta du høyre derpaa.
6. Jutulen den gullharpa ho
i i stogo si storppa de stolt aa bot.
7. Jutulen uppaa jaaren sprang
den stygge bjønnefelle ikring 'n slang
8. Stolt Øli ho fant no paa god en raa
ho kasta tron paa varmen aa svovelstraa.
9. Aa heimatt so han 'n dem milin tri
dem stega han i stegan tri.
10. Han peka paa dynni mæ fingran smaa.
Kjære mor statt opp aa skrei like ifraa.
11. Aa slettes ikkje so lukka e' de inn
fyrr du heve mæ de' da fagraste kjinn.
12. Stolt Øli ho farsn paa sløgan raa
ho kasta bron paa varmen aa svovelroa.
13. Aa hy so vori de' din sæling du æ
so gjorde ikkje få din han beila te me.
14. Han braut naa ripp dem jønnlokunn toll,
so steg han inn paa gjallarigolv.
15. Jutulen ne - ette bakkjen rann,
den stygge bjørnefellen i kring honom slang.
(God tone)
Ekstra opplysninger