[BIN: 2942]

Jutulen og Stolt Øli.
Jutulen belar til stolt Øli

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Olav Torsteinsson Landsverk, Tuddal, Telemark .

 Faen far' i deg, du fillenoken min,
så gjor'kje fai din, da han beila ti minn.
Så slo han sund dom jønnlukunn tolv,
så beila han seg uppå Heddals golv.
Ekstra opplysninger