[BIN: 2941]

Jutulen og Stolt Øli.
Jutulen belar til stolt Øli

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter ukjent sanger, Kviteseid, Seljord, Telemark .

 Hu, hu, kjær sonen min!
-Myrk va' den nåtti, då dei kome. -
so for inkje fai din.
De va' natt å ingjen dag, då dei framkome.
I v. 13 af fryd. Opt. mikandes svelgjen for han inn.
Dei gjore bå (vaska å sopa ) gov,
vigslevatn skvette dei i kvor den kro.
Ekstra opplysninger