[BIN: 3675]

Rolv Gangar.
Gonge-Rolv

(fleire alternative titlar)

Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter ukjent sanger, uten lokalisering .

1. Om tala han Ganger Rolf
han frysæ paa sine Fotar,
d'æ saa kalt onde Elver=Stein
dæ klakar i Hjarte=Rötar
2. Om saa tala han Gangar Rolf,
han saag onde Heddaren rjüke:
Anten d'æ Trol hel christen Man
saa vil æg heronde krjupe.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. UBO ms. fol. 1803 h, s. 542