[BIN: 2917]

Steinfinn Fefinnson

Oppskrift Udatert av Sophus Bugge etter Ingebjörg Sandvik, Mo, Telemark .

1. Å dæ va'n Steinfim Fefimsonen,
han kom seg så seint um kvelli:
"Kjære bondi, du låner meg hus i nott,
å turkar upp mine fellir!"
- Hæra vil ingjen dansen framföre.-
2. "Å eg sko' låne deg hus i nott
å turke upp dine fellir,
å ha' du noko nye tiend
å segja meg um kvelli?"
3. Som Landst. B. 3; Lin.2: eg veit inki bet å segja; L.3: sanningi.
4. "Å eg æ kjende på skomeheiar
å væl uti kvor dæn runni,
[men] ha' eg vori så tande mæ bogjen som du,
eg ha' dei au långe sill' funni.
5. Å du gjenge deg Steinfim Fefimsonen
nor unde nipestein,
fy sunna så teke du kvildinne,
fy nora så fær du ei1.
1Gyvren, sagde Ingebjör.
6. Å du gjenge deg Steinfim Fefimsonen
nor unde hestebarki,
så neggjar Soten skrymtinn' en ser,
men då må du Steinfim vakne."
7. Å dæ va'n Steinfim Fefimsonen,
gjekk seg nor unde nipestein,
fy sunna så tok en kvildinne,
fy nora så fekk 'en ei.
8. Å dæ va'n Steinfim Fefimsonen,
la' seg unde hestebarki,
så neggja Soten, skrymtinn'en såg,
men då måtte Steinfim vakne.
9. Å ut kom gamle gyvremoiri,
ho ville på steiki sjå,
men Steinfim tenkte mæ sjave seg:
"du kjeme væl her ti' måti."
10. Å ut kom gamle gyvremoiri,
ho ville på steiki skjera,
Steinfim tenkte mæ sjave seg:
"ti måten så kjeme du hera."
11. Som Landst. B V.11; L.2: han la' då ti å skaut; i L.4: gran (eft. Ingebj.= grand)
12. "Å kalt ær her på skomeheiar,
når vinden dæn stend av nari,
å kvasse så æ' dei jokletindar,
som fyk av honom skavli."
13. Å dæ va'n Steinfim Fefimsonen,
han la' på pile bjarte,
så skaut en dæn gamle gyvremoire,
så adden sto i hjarta.
14. Å ut kom adde småtroddi,
dei gjore seg derav gama:
"men hoss tru dæ bere ti moir okkos,
ho æ inkje no, som ho plagar."
15. L. 1 og 3 som i V.14; L.2: dei fore då ti å fæle;
Lin.4: ho bankar så hart mæ hælo."
16. Å ut kom adde småtroddi,
dei kraup uti kvorjom holte,
Steinfim ha' inkje minde fy seg,
hell femten i kvorjom skoti.
17. Som Landst. B,17; Lin.3: men not tru; upp (forno); L.4: dessi.
18. Å de va'n Steinfim Fefimsonen,
han leiddest då å skjote:
"men takje no de dæn vene bruri,
som leikar på fimom foto!"
19. Å så lengje språng dei småtroddi
å ville dæn bruri taka,
alt ti dei blei i kampesteine,
stende jupt ni dalar.
20. Å så lengje sprang dei småtroddi,
ti soli skjein i augo;
då blei dei i kampesteine,
stende jupt ni haugo.
21. Å dæ va'n Steinfim Fefimsonen,
han sveiper sitt hovu i skinn,
så gjenge han seg i bergi nor
ti sine tvo systanne inn.
22. "Å no hava de vori i bergi nor
berre nokle dagar,
å no må de meg i ermo bera
heratt ivi skomedalar.
23. Å no hav de vori i bergi nor
berre månan ein;
men no må de meg i ermo bera
heratt ivi skomeheiar."
24. "Ja vokstren dæn hava me fengi,
å styrkjen dæn turve me adde,
men fann me rysens husketein'e2,
så sille snart vokstren fadde."
2[jvfr Juskehei??
25. "Så fann dei rysens husketein'e
å la' dæn i Steinfims serk,
då fekk Steinfim deires vokstre,
men alli så bleio han sterk.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 1, s. 149-151. Overskrift Steinfim Fefimsonen II.

Over oppskrifta står: CI,80.III,31.