[BIN: 2914]

Steinfinn Fefinnson

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Hæge Bjönnemyr, Mo, Telemark .

1."Å höyrer du Steifinn Fefinnsson
legg deg undir hestebarkji
når soten han neggjar, å du skrymtine ser,
då må du Steifinn vakne."
-Hera vi ingjen dansen framföre. -
2. Å de va då St. F.
la' seg undi hestebarkji
å soten han neggjar han skrömtine ser,
å då måtte St. Vakne.
3. Å de va den gamle gyvremoire
ho ville utav steikji skjera,
St. han tænkte mæ sjave seg:
"Du biar væl fulli dera!"
4. Å de va då St. F.
han utav hondo skout,
han skout ti gamle gyvremoire,
so grani i ongo rout1.
1(- tostavelses)
5. Her æ kallt heruppå skumeheiar2,
vinden blæs av hari 3
kvasse æ dei jokletindan,
fyk av fonne skavli.
2skomeheiar
3 (tostavels.)
6. De va St. F.
la på pili bjarte,
skaut te gamle gyvremoire,
so odden sto i hjarta.
7. Å ut so kåm dei småtrodde,
dei gjore derav eitt stort gama:
"Hott tru de æ okkos more4 fattest
ho fær ikkji kjæften isama?"
4 enstavelses.
8. De va då dei småtrodde
dei toke ti å fæle:
"Hot tru de æ okkos moire fattast,
ho slær so hårt mæ hælo?"
9. So mangge so va dei småtrodde,
dei kroup i kvorr den runne
St. han ha' ikkje minder fyr seg
hell femten fyrr kvort skote.
10. Å de va St. F.
han leiddest då å skjote,
so ykste'n, at den klare sol
mått 'skine deruppå desse skåmoheiar.
11. De va då den klare sol,
begynda te å skjene5:
"De tek'e no denne vene brure,
som löype på femom fote!"
5 (skine?)
12. Sålænggje sprungge dei småtrodde
å ville den brure taka,
te dei bleiv uti kampesteinar,
stande neri dalar.
13. Sålænggje språngge småtrodde,
å soli skjein i ougo,
ti dei bleiv i kampesteinar,
stande neri hougo.
14. Vokstren hava me fængji
å styrkjen turve me adde6,
men fann me rysens rustetein,
so sille vel vokstren fadde.
6 (enstavels. som i Jæger)

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Moltke Moe 29, s. 8-11. Overskrift Steifinn Fefinnsson

Over oppskrifta står: (Hæge Bjönnemyr efter Joronn)
Steifinn var ute og lette efter sine söstre og bad efter hus. Det skulde han få, "heve du nytt å fortelje meg". Så fortæller Steifinn om sine to söstre:

Burti æ mine systane två
de æ ikkji bet'e seia,
eg hev'e de for sanningg spurt,
dei sko vera på skåmeheiar.