[BIN: 2913]

Steinfinn Fefinnson

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Jon Skålen, Mo, Telemark .


I, 80. 149.

1. Som II, 1. L.1: eine Komemannen. L.2: ikke seg. L.3; (ikke: kjære) Bonden. L.4: turke Felli (ei upp) Omkv. Her.
2. Som II, 2. L.1: sille. L.2 (ikke: upp) Felli.
3. Som II, 3. L.2: eg hev inkje bær. L.3: Sannhet.
4. Som II, 4. L.1: Kjend æ' eg. L.2: ikringum - ein R.
5. Som II, 6. L.1: Höyrer du - . L.2: legg deg - .
6. Som II, 8.
7. Som II, 5. L.1: Höyrer du - . L.2: du legg deg u. Skyggjestein. L.3: finne - Kvildi: L.4: finne.
8. Som II,12. L.2: å - blæs av hari. L.2: Fonneskavli.
9. Som II, 11. L.2. han utav Håndo - . L.4: Augunn.
10. Som II, 13.
11. Som II, 15. L.2: tok dei ti - .L.4 ikke: hart.
12. Som II, 18. L.4: löype - finne.
13. Som II, 20. L.3: - steinar. L.4: ner i.
14. Dæ va' Steinfinn Fefinnsonen,
han ti sine Systar tala:
"De kunna meg i dikkos Ermar bera
att ivi Skomedalar." (Kvæderen her lidt usikker.)
15. Som II, 24: L.2: men: L.4 ikke: snart.
16. Som II, 25: L.2: kasta. L.3: så bleiv han likså stor'e som dei.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 3, s.31ff. overskrift Steinfinn Fefinnson. III.