[BIN: 2911]

Steinfinn Fefinnson

Oppskrift 1863 av Sophus Bugge etter Jorunn Bjønnemyr, Mo, Telemark .

1. De va' einom komemannen
kom so seint um kvelli,
bonden dei låner meg hus i nått
å turkar mine fellir1.
-Der vil ingjen dansen framföre. -
1[sa a skrevet] (å)
2. Eg sill låne deg hus i nått
å turke dene feller,
ha du noko nytt fortelje meg
um kvelli.
3. Eg hev kji anna nytt
fortelje deg um kvelli
hell burtatolne æ mine døttane två
der æ' på Skomeheiar.
4. De va' Steinfinn Fefinnson
la' seg unde hestebarkji.
Soten han neggja han skrymtinne2 såg
å då laut Steinfinn vakne.
2( gyvrenn'in)
5. De va' Steinfinn Fefinnson
han utav håndo skaut
skaut te gamle gyvremoere
te grani3 i augo raude4.
3("hagli")
4(hendes)
6. Her æ kalt på skomeheii,
Vinden blæs av have,
kvasse ære jokletindanne
fy'k av fonne - skavli.
7. De va' Steinfinn Fefinnson
han lae på pile deri hjarte
skaut ti den gamle gyvremoere
so odden sto i hjarta.
8. Fram so kom dei småtrodde,
gjore derav en stor gama,
hot tru de okkos moere felar,
ho fær alli kjeften i sama.
9. De va' då dei småtrodde
dei tok ti å fæle
hot tru - felar,
mæ ho slær so hart mæ hælo
10. So mange va' dei småtrodde
dei kraup kring kvor den runni
Steinfinn han ha inkje minder fyr seg
hell 15 for kvort Skoti.
11. De va Steinfinn Fefinnson
å leiddest han å skjote
hot tru' her måtte koma den klare sol
her uppå skome herav.
12. So lengje sprunge småtrodde,
dei ville den brure taka,
all te dei bleiv i kampesteinar
stande neri dalar.
13. So lengje -
ti sole skein i augo,
- steinar
stande neri haugo.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge VIIIc, s. 407-410 overskrift Steinfinn Fefinnson.

Under oppskrifta står: ("endnu var der ett Vers til")