[BIN: 2910]

Steinfinn Fefinnson

Oppskrift udatert av H.Ross etter Hermo Dalen, Mo, Telemark .

 De va ein av Komonmanne,
som kom so seint um Kvelli:
"Bonden du laaner meg Hus i Naatt
ti turke mine Felli(r?)!"
-Ti hera vi ingjen Dansen framföre. -
"Eg sko laane deg Hus i Naatt
ti turke dine Felli(r?),
ha du noko Æventy"
aa segja meg um Kvelli."
"Burte so æ mine Systanne tvo,
eg kann ikki bære segja;
de æ meg fyr1 Sannheite sagt,
dei æ upp paa Skomeheiar."
1(fö?)
"Kjend æ eg uppaa Skomeheio
ikringum kvor den Runni,
va eg so samde me Bogjen som du
so ha' eg dei sill longe funni."
"Höyre du Steinfinn Fefinnson
gakk du deg at Nipestein:
fy nora so fær du Kvildinne
fy sunna so fær du ei."
"Höyre du Steinfinn Fefinnson
gakk du deg at Hestebaki
so neggjar Soten Skrymtinne,
se daa fær du Steinfinn vakne!"
De va no Steinfinn Fefinnson
gjekk seg at Nipestein;
fyr nora so fekk'en Kvildinne,
fy sunna so fekk'en ei.
De va Steinfinn Fefinnson
gjekk seg at Hestebaki;
so neggja Soten Skrymtinne,
se daa fekk han Steinfinn vakne.
De va no gamle Gyvremoire,
ho ville paa Steikje blaase:
Steinfinn han tenkte mæ sjave seg:
"no kjeme du væl ti Maate!"
Fram kom g. G.
ho v. p. St. skjera:
St. t. mæ sjave seg:
"du biar fulli dera!"
De va no Steinfinn Fefinnson
utav Haando skout,
skout han ti gamle Gyvremoire
so Grani2 o Ougo rout.
2("Grani = Taarinn")
Gyvre: "Kalt æ her upp aa Skomeheiar,
Vinden blæs av hari (-e?),
kvasse so æ desse jokletindanne,
fy av Henno Skari."
De va no Steinfinn Fefinnssonen
lae paa Pile bjarte
so skout'n ti gamle Gyvremoire
so Odden den sto i Hjarta.
Fram kom adde Smaatrodde,
dei tok daa ti aa fæle:
"Hot pu okkos Moire felar
mæ ho bankar so mæ Hælo?"
Fram kom adde Smaatrodde,
gjore seg av eit Gama:
"Hot tru okkos Moire felar
ho fær 'ki Kjeften sama?"
De va no gamle Gyvremoire,
daa ho satt i hari(?):
"de hevner meg adde Smaatrodde
alt ivi (d)jupe Dalar!"
Fram kom adde Smaatrodde,
Dei kroup i kvor den Runni,
Steinfinn han hae 'ki mindre fy seg
hell femten i kvorjum Skoti.
De va no Steinfinn Fefinnsonen,
tok han ti aa leiast:
"Hot tru her kom upp den klare Sol
her uppaa dei Skomeheiar!"
De va no Steinfinn Fefinnsonin,
leiddest han aa skjote:
"Taki no den vene Brure,
som löype paa fimon Foti!"3
3 (eft. Komon - Manne)
So lengi sprang dei Smaatrodde'
- dei ville den Brure taka -
ti dei bleiv i Kampesteinar,
standane ner' i Dalar.
So lengi sprang d. S.
ti Sole den skein i Ougo,
daa bleiv dei i Kampesteinar,
Handande ner' i Hougo.
Aa de va no Steinfinn Fefinnson
sveipte sitt Hovu i skinn
so gjekk han seg i Bergi upp,
ti sine Systar inn.
"So myki hara de vuksi her
i denne Maanas Dag
de kunna meg i dikkos Ermanne bera
alt ivi dei (d)jupe Dalar."
"Vokstren hava me fengi
aa Styrkjen turve me adde,
men fann me Rysens Husketein
se daa sit' Vokstren fadde."
So fann dei Rysens Husketeine
aa stakk'en i Steinfinn's Serk,
so fekk'en atte deires Vokstr
men alli so bleiv'en sterk.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS H. Ross III, s. 37-41. Overskrift Steinfinn Fefinnson.

Over oppskrifta står: (neppe særdeles nöiaktig optegnet)
Under oppskrifta står: husketein for oskateinn? uskeleg eller öskeleg uskadöue Hard.