[BIN: 2898]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1857 av Sophus Bugge etter Aslaug Askedalen, Vrådal, Telemark .

1. Høyrer du, Åsmund fre(-æ)gdegjeven
du æ' den fre(-æ)gdast i låndo
du sko' reise at den myrke hei
å hente mi syster av båndo.
-Æ' her ingjen dagjen. -
2. Hot hev eg mot deg gjort
hot hev eg mot deg broti
- - - - - -
- - - - - -
(Han spurte hvad hun hadde gjort)
3. Å(smund) reiste at den myrke hei
dæ monne både fjuke å ruke,
anten her æ' svart hell kvitt,
så vi' eg heruppfor krupe.
6. (Åsmund kom seg i den tree halli),
der va' 15 uppreidde sengjir
Å (smund) kasta seg i et av dei,
der sovna den guten lengje.
7. Slepp meg, sl(epp) m(eg) Å(smund)
halt meg ikkje lenger i fang,
kjem ho inn Hagapr moi mi1
ho glipe deg unde si tann.
1(ikke mo'i)
8. Hagapru ho æ ikkje moi di,
um du ikkje ana veit,
du æ syster te Harall kungje
som bur hera burt under øy.
9. Inn så kjeme den skome gyvr,
ho gjore både grutte å grinte,
hott æ' dæ for et kovabån,
som helle mitt vene vene vive.
10. Dæ du kallar meg eitt k(ovabån)
dæ sko ette live leite,
men kalla meg Å(smund) Fræ(gdegjeven)
de vi' guten heite.
11. Høyrer du, Å(smund) Fræ(gdegjeve(-a)n)
hott eg spyre deg,
hott hev du te frægde gjort,
derfor æ' eg frægdar hell deg
12. Dæ hev eg te frægde gjort
derfor æ' eg frægdar hell deg,
eg hev tekji dæ gloheite jønn
å lagt unde tonni på meg.
13. Høyr du Å (smund) F(rægdegjeven)
hott eg bee deg,
vi' du 'kje hitte dæ gloheite jønn
å gjera dæ sama mæ meg?
14. Han hita dæ gloheite jønn,
å trekke te mæ avle
hen trekke dæ i kjeften inn,
så dæ kom atte mæ navle.
15. Dæ va alle trolli små,
dei taka no te å fæle,
hott æ' dæ fattast 'kons sæle mor,
ho sparkar så hart mæ hælo.
Ekstra opplysninger