[BIN: 2896]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av Jørgen Moe etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Høirer du Osmond Frægdegjeven
hot eg seie ti deg
du ska indti Troddebotnen
hente atte dottere me.
-æ fer inkje dagin. -
2. Dotteri sita i Troddebotnen
sita ho der i Baando
dit vi eg deg Osmond sænde
du e den frægdast i laando.
3. Svared Osmond Frægdegjeven
han bere Guld paa Haando
hot vondt hev eg deg kongen gjort
mæ du vi mæg vita af Laando.
4. Svarade Danske Konengjin
han bere Guld paa Haando
du hev inkji mot meg gjort
du æ den frægdast i Laando.
5. Svara vi de mene Brøana fem
Vogte mit Skjip onde Øiar
hel de vi ind ti Troddebotnen
hente atte vene Møiar.
6. Thi svara Osmonds Brøane fem
di va alle blouge
det høirer eg paa Broer kor
du vi okkon alle doue.
7. Han kasta af seg se Ridareklær
ha paa sig sin fille Flanji
denne tikkjer meg go vera
i Troddehændar aa gange.
8. Han kom seg i fyste Haddi
Aa der va ondeleg vori
Drængjinn sat mæ kalgrutte1
aa Ormane spile paa bori.
1Kalgrotti er Onde
9. Daa han kom seg i are Haddi
Aa de va stori Vaai
15 Bryggjekjer paa Golvi sto
aa Troddi ivi dei raadde.
10. Da han kom seg at tree Hadde
der monne Osmon seg like
15 Sænjir va der opreide
Aa adde mæ Silkjin hvite.
11. 15 Sængir va opreide
adde mæ Selkjen lagde
Osmond sprang at einom sængjen
sovna Guten Sjnadde2.
2 Sjadde Svindt-skrap
12. In so kom de vene Vive
Mæ flette i Silkje Band
Osmond sprang af einomsængje
aa tog hæna i sit Fang.
13. Slep meg, slep meg Osmond men
du maa meg enkji møte
kjæm ho en sæle Moire me
so vi ho deg sonde brote.
14. Slep meg slep meg Osmond men
halt inkje paa mi haand
kjæm ho en sæle Moire me
ho knuste deg onde sen Taan.
15. Slep meg slep meg Osmond men
eg seie deg naa sande
Moie me et up alle Kristi Folk
som kjæm af St. Olafs Land.
16. De æ enkji di sæle Moir
om du enkji ana veit
mæn du æ dotte te Harald Kongen
som bur her før ondi øi.
17. In so kom den Hukkebrure
mæ so stor ein Vetti
hot æ de for eit Koge Baan
som kogar so seint om Kvelle.
18. Den som kaddar meg Kogebaan
den vi ette Vondom leite,
men kadde meg Ormon Frægdegjeven
de lystar Guten heite.
19. Høirer du de du Hukebrur
Hukebrure snille
hor hev du fængji de Belti dit
som du hev op onde di Bringe.
20. Det va kji i fior i fyreaari
det va i St. Olafs Velli
Eg ville kongen af Live taka
so seint om Joleftas Kvelle.
21. Eg tok kongen upaa mit Bak
toste eg vera Ong
daa eg kom i Fostoga
daa bleiv han meg alt for tong.
22. Eg tok Kongen paa mit Bak
toste eg vera sterk
Daa eg kom i Fostoga
daa maat eg Kongen sleppe.
23. Dei skvette et El aa Eimyrje
Aa Vesaalevatteni Vie
Vattani kom daa der eg sto
saa haart som eg enna mon svie.
24. Ette so kom den Vigsle Kadden
saa vel som eg han monne kjenn
han slo meg i Hovui mæ ei Skraa
Eg æ enkji heelbregda ennaa.
25. Vi du hita gloheite Jønni
af Taango lænde meg
Mykjy af de roue Gulle
vi eg gjeva deg.
26. Mykjy af de roue Gulli
tar du enkji gjeva meg
men eg ska hita gloheite Jøni
af Taango lænde deg.
27. Osmond hita gloheite Jøni
aa vok han ti mæ Avli
Ind igjenom Frægdejear3
utaatte ne mæ Navli.
3 Mandom
28. Høirer du Osmond Frægdegjeven
du løiser meg af denni Vaadi
du høgge mæg i dei Lutine tvo
aa sjave einjom dei gange.
29. Eg hev felt deg ne ti Jor
du ska enkji uppatte stande
der æ ein Man i Helvitti
han ska einjom Lutine gange.
30. De va Osmond Frægdegjeven
han veit ivi Begje for
fek han fat paa Fliotefolen
paa gjylte Stadden han sto.
31. Eg ska Silkji aa Skarlakji
onde den Søilen skjæra
vi du meg aa me vene Møi
i slag ette Bergji bera.
32. Høirer du Osmond Frægdegjeven
Ræaste du enkji for di
her kjæmme 15 heim i gvel
ræas du kje for dit Liv.
33. Daa sto Osmond Frægdegjeven
som han va slagen paa Monne
saa høirde paa vidde Fliotanfolen
han tala mæ Manetonge.
34. Ska eg deg aa vene Møi
oto Bergji bera
høirer du Osmond Frægdegjeven
du ska meg de hogra haand gjeva.
35. Svarade Osmond Frægdegjeven
som gud gav haanom te Raa
du ska faa me hogra Haand
om du vi have vei baae.
36. Han bar oto Bergji mæ seg
vel 15 Manetøngda
Osmond aa has vene Møi
ho va baadi ven aa onge.
37. Heim kom Osmond Frægdegjeven
aa Kongen fagna han vel
du maa hava dotte me
aa Laand aa Rikji ette meg.
Ekstra opplysninger