[BIN: 2895]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av M.B.Landstad etter ukjent sanger, Telemark .

1. Det var Irlands konge bold
han talade til alle sine Mænd
hvem vi norr i Trollebotten
Aa hente mi Søster hjem.
-Der er ingen Dagen. -
2. Men hør du Irlands Konge bold
hvad har jeg imodt dig brote
me du vi endelig vita meg
up nori Trollebotten.
3. Du skaa faa Fruga Ermelind
ho er saa vent et Viv
vi du nori den mørke Heim
Der ingen Solin skin.
4. Maa eg faa Fruga Ermelind
Hun er saa vent et Viv
Saa vi eg nori den mørke Heim
Der injo Soli skin.
5. Saa hisset di op det forgyldte Seil
Saa højt i Seileraa
De strouk ikke Seile paa saltan Fior
For de Trollebotten saag.
6. Aasmund tala te sine Brøar 2
Vi de vogte mit Skib under Lie
Mæ eg gjeng i Berje ind
aa tek udt Jomfruen Frie.
7. Det var Aasmunds Brøar toe
dei va baate unge aa blouge
no høire me dæ paa Broer kaans
at han vi vita kaans Doue.
8. Aasmund kasta af seg Trøye nye
Tok paa seg ein fille Flani
Han søntes Trøya va neste goe
i Trolle Hændar aa gange.
9. Aasmund gik den første Haddi
Der va saa ondeleg vore
Dukjen va nys oto bloe drejen
aa Orman dei krinta paa Bore.
10. Aasmund gik i den anden Haddi
Der va noe meire Vaae
Gaangekjeri paa Gulvet stoe
i Kringom sadt Trolli raae.
x) Her står følgjande: "Her skal du faa noget til Læg i visa".
11. Aasmund gik i den tride Haddi
Der stoe 15 Senjer opredde
Aasmund kasta seg i ein af dei,
Saa sovna den Guten snegge.
12. In saa kom det vene Viv
som Aasmund ville vinne
Haare ha ho som sponne Guld
Aa vippa i Silketvinne.
13. In saa kom det vene Viv
Som Aasmund ville faa
Haare ha ho som sponne Guld
Aa vippa i Silke-Traa.
14. In saa kom det vene Viv
som Aasmund drømde han vandt
Aasmund op af Senji sprang
aa tok hennar i sit Fang.
15. Slep meg slep meg Aasmund min
Aa tak meg ikke i Fang
kjæm ho ind den skome Jyvre
hon edt up hver Christen Mand.
16. In saa kom den skome Jyver
Hun gjorde baade grutte aa grinte
Hot er det for et Tekru Baan
Som hel mit vene Vive.
17. Den som kallar meg et tekju Baan
Den vi ete vonskun leite
Men kalle meg Aasmund Frægdejævar
Saa vi denne Guten heite.
18. Hør du det du skome Jyver
hot eg no spørja deg vi
hor hev du fenje dit breie Belte
som sit om kring Ryggen paa deg.
19. Det var ikke i Fjor men i førre Fjor
udi St. Olavs Velde
eg ville Livet af Kongen tage
Saa seint om en Juledags Qvelle.
20. Aasmund heta det Jerne gloehet
Aa hug der til med Avle
Han hug saa hart paa den skome Jyver
at oddn gik i hennars Navle.
21. Hør du Fruga Ermelind
Du sankar dit Guld udi Skrin
mæ eg gjæng i Drykjehaddin
Aa raklar mæ Sabelen min.
22. Aasmon gik i den fiore Haddi
Der va no ingen Vaae
Der saa sto den flotan Folen
I røde Guldbande bonden.
23. De sanka op Guld de sanka op Sølv
Saa meget som der vore
Saa red de over den saltan Fjor
Som det var paa grønne Jore.
24. Det var Irlands Konge bold
Han leika mæ Dronningen sin
naa seer eg Aasmund paa Fjoren rie
me vene Søsteren min.
Ekstra opplysninger