[BIN: 2893]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av Moltke Moe etter Kjersti Haugland, Flatdal, Seljord, Telemark .

1. Tidleg om ein morgostond
långe fer lerkja sång
de va så mange dei raske kjempur,
dei klædde seg fer si seng.
-Æ de 'kje dagjen?-
2. ----------------------
--------------------------
håkken vi nor i den myrke heii
å hente mi syster heim.
5. -----------------------
---------------------------
du ska nor i den myrke heii
å frelse mi syster av vande.
6. Høyr du kongje der du stend
hot heve eg mot deg broti
med du o.s.v.
nor i trollebotten.
7. -------------------------
Åsmund kasta kufta go
å tok på seg ein fille flangje
han totte klæi va hoste go,
imellom trolli å gange.
() De kast opp ankar å forgyllte sejl, derud på gviten sand
der Åsm(und) F(rægdegevar) han ----------
han skulde reise av land.
() Dei hiss opp ankar å forg(yllte) segl så høyt i
forg(yllte) rå,
han strauk 'kje ankar på bonken ne,
førr 'n Trollebotten såg.
16. (uten text)
20. (uten text)
24. ---------------------
han va baate vaat aa frosen
25.
26. Inn så kom den vene viv,
som Åsm(und) han va vandt
Åsm(und) opp av sengji sprang,
han tok ho i sitt fang.
28. Slepp meg, sl(epp) m(eg), Åsm(und) min,
du helde meg ikkje i fang,
kjem ho inn ho Tarald Hukebruri
ho ete upp kristen mann.
31. --------------------
--------------------------
kjem ho inn den skogegjyvri,
så ete ho konn båe.
33. ---------------------
---------------------------
---------------------------
som holde mitt vene viv.
34. ----------------------
----------------------------
----------------------------
saa vi eg etter live leite.
() Åsm(und):
"Eg hev vori på kristne grensir
der dei tror på gud,
eg heve gripi i gloanes jånni
derfe æ eg gjævar hell du?
36.
37.
38. --------------------
--------------------------
--------------------------
----------dyragåtten.
42. Eg va på dei kristne grensir,
der ha'e eg ingji fre,
så sprette eg belti av kongjens rygg
saa smaug eg i jori ne.
() Ette så kom den vesollkadden,
eg synter ei honom lie,
han skvette ette meg vesollvatne
eg kjenner væl koss dæ svie.
43. -------------------
-------------------------
-------------------------
å seta dæ så uti meg.
45. Åsm(und) hita jønni glohett,
hoggje han te av avli,
han hoggje så hardt te den skonegjyvri,
att odden sto i hennars navli.
55. - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - -
ned eg gjenge meg i drykkjekadden
æ raklar me sabelen min.
56. -------------- fjore
----------------------------
----------------------------
----------------------------
() Åsm(und) gjekk seg i den femte hadd
der va ingjen våi;
innæ sto den fljote folen,
i raue gullbande va'n bonde.
() Så mykjy av dæ røe gull
så vi eg gjeva deg,
vi du fljote fole fin,
ivi have bera meg.
() Så mykjy af de røe gull
vi eg 'kje hava av deg
men gjev du meg den høyre håndi,
så renn eg onder deg.
59. ----------------------
så rei dei på den fljote fole,
som de va på groue jori.
() Det sanka sammen gull å syll
så mykjy som der var,
så fækk dei de på den fljote fole,
så bar han de ivi hav.
61. De va Irlands kongje bold
han leika mæ dronningji si:
"Nå ser eg Åsm(und) F(regdegevar) på have rie,
mæ vene systeri mi, "
62. Dæ va Åsm(und) F(regdegevar)
han steig på gviten sand,
så hoggi han hovue af folen sin,
de blei te ein kristen mann.
(63) De va i mine ongdomms dager,
slikt hever eg aldri sett:
de va kongsonen frå Engeland,
han hette kong Adelbrett .
Ekstra opplysninger