[BIN: 2892]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av Olea Cröger etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Ded va Irlands konge bold
han talad til sine menn:
kven skal nord i Trollebotten
og hente mi dotter heim?
-Der er eingin dagr. -
Ekstra opplysninger