[BIN: 2890]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av L.M.Lindeman etter ukjent sanger, Seljord, Telemark .

1. Dæ va Irlands Konge bold
han tala te sine Mænn,
kvem skaa nor i Trollebotten
aa hente min Dotter i heim.
-Æ dæ ingin Dagjen. -
Ekstra opplysninger