[BIN: 2889]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av Johannes Skar etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Ko e du for en Totrabaan
som kjem'e so seint um Kvelli.
2. Eg e no inkje Totra baan
men kadde meg Aasmund, de e mitt Namn
so vi no Guten heite.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Johannes Skar 3, s. 15. Overskrift Åsmund Frægdegjævar. Ettersleng.