[BIN: 2888]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av Ivar Mortensson etter Ingebjørg Øysteinsdotter Bøle, Vestfjorddalen, Tinn .

1. Ne aa nor i Trollebotten
Kongens Dotter i Bondo,
og dit vil eg Aasmund sende deg
for du æ den frægdast i Londo.
-Her mona(r) ingen Dagjen.-
2. Saa kom eg me te den fysste Hadd,
det va saa undele vore,
Dukann va uto Bloe dregne
aa Ormann spele ette Bore.
3. Saa kom eg te den andre Hadd
det va saa stor ein Faare,
det Gangekjere paa Golve sto
Smaatrolle ivi de rodde.
4. Saa kom han te den tree Hadd,
der sto 3 uppreidde Sengi,
aa Aasmund sprang upp i ei den
der somna Guten snadde.
5. Inn kom Talgerd Hukebru,
saag ho se ivi Her
Aa hor æ no den vesle Guten,
som trur se te saa væl.
6. Inn k(om) T(algerd) H(ukebru),
saa Golve unde henne knaka,
no ska de inkje bli Timann tvo
fyrr eg ska guten taka."
7. Aasmund ut av Sengenn sprang
tok T(algerd) uti Hende,
saa Fingann blaana aa Kløne brast,
no hev eg a fingje Kvende.
8. So stakk han i det gloheite Jønn
og bles de raadt me Tome,
de stakk han i T(algerd) H(ukebru)
de sau i Hadda i Gove.
9. Aa inn saa kom dei Smaatrolle
aa gjore seg av de Gama
hot tru det fela okkos sæle Moe,
me ho fæ kji Kjæften tesama.
10. Aa inn saa kom dei Smaatrolle
saa taka dei te fæle
hot tru de fela okkos sæle Moi
me ho knatta i Jordn me Herdo.
11. Kongen ba me klaa se i Føtann,
aa let me uleselig
eg ha sa kvasse Agga
eg reiv hans Kjøt fraa Beine.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS I. Mortensson 1, s. 118-121. Overskrift "Trollebottvisa".

Reinskrift NFS I. Mortensson 9, s. 12-15.

Merknad: Ingebjørg hadde lært visa av godmor si, som var frå Vinje. "Ho song Visa berre til kvar Jolekveld aat dei".