[BIN: 2886]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1878 av Ivar Mortensson etter ukjent sanger, Telemark .

1. Te so svara en liten smaadren
en sto der kje langt ifraa:
Aa(smund) æ den frægdaste mann
- - - - - - - - - - - -
2. (Høyr du de) Aas(mund) Fr(ægdegjeva)
(du æ den frægdast i) laando
(Du ska nor i Trollebotten)
(aa løyse mi syter av) baando.
3. Hot hev mot deg brote
konge der stend
me du vi endele veta meg
der nor i den mørk heim.
4. (Aa vi du nor i Trollebotten
aa løyse mi syster av baando)
so fær du jomfrua Irmelin
aa endaa helvti av min laando.
5. ja fær (eg jomfrua Irmelin,
aa endaa helvti av din laando)
so skaa nor i den myrke h(eim)
o vaaga (for) henne mit liv.
Ekstra opplysninger