[BIN: 2885]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1914 av Torleiv Hannaas etter Hæge Kjelan, Fyresdal og Vrådal, Telemark .

1. Høyr du de du frægdan Aasmund
hott eg talar te deg
O du ska reise (nor i) Trollebotten
o hente1 mi dotter2 a båndo
-Æ her ingjen dagjen. -
1frelse
2Syster
2. O hott hev eg imot båndi brote
kongjen av Immerlinn
mæ eg ska nor i den myrke vrå
som ingjo soli skjin.
(Dei stelle te skjipe)
3. Eg kåm meg i de fysste hadde
der va so underleg vore
dukanne va uto bloe dregne
o ormann3 dei spila på bore.
3(ormanne spila)
4. Eg - - - - - - - - andre hadde
der va no endå vorr
Femten gångekjer på golve sto
o jyvri (ho uvi de)4 rådde.
4der yve
5. Eg - - - - - - - tree hadde
der va mykje likar
Femten silkjesengjir sto5 uppreidde
(men eg la meg i den eine a kvile)
eg la meg deri a kvile
5?
6. Inn so kåm den vene vivi
va vippa i silkjen den kvite
so tok eg hende om hvidan hals
o ba ho vill' ligje o kvile.
7. Høyr du de frægdan Aasmunn
Du helle meg ikje leng
kjæm'e ho inn ho moi mi
ho ete upp kristen mann.
8. Inn so kåm den skome jyvri
ho jore båte grutte o grinte
Hott æ de for eit tekjubån
som helle mitt vene vive?
(Eg: "Tekjubån -hva er de tru? Hæge: "Eg undrast au de, hot de va?")
9. Den som kallar meg tekjubån
han vi etter våndom leite
Men kalle meg Aasmunn frægdejæven.
so vi den guten heite.
10. Høyr du de skome jyvri
o hott eg spyre deg
Hor heve du fengje de breie belti
som du hev ikringum deg?
11. De fekk eg uti frægdarlåndo
alt uti sant Olavs velli
Eg ville livi av kongjen taka
so seint um ein joleftas kvelli.
(So helt ho eit jønn o hita de ildante randt i varmen. Han tok det av 'o o rok de i henne)
12. So rok han ti mæ avle
so odden kåm ut att mæ navli6
6(o rok ned halsen)
Ekstra opplysninger