[BIN: 2884]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1870-årene av H. Ross etter ukjent sanger, Mo, Telemark .

1. Aasmund kom i fysste Hodde,
der va iddi vori:
Dukanne va i Bloi dregne
aa Ormanne spila etti Bori.
2. Aa Aasmund kom i are Hodde1,
der va vendri vori:
der va femten Silkisengir uppreidde
aa adde mæ Lakan lagde2.
1Mo
2Mo
3. Aa Aasmund sprang i tre'a Sengjen
der sovna Guten snjadde.
4. "Aa høyrer du de du vene Jomfru
ho eg vi segja deg:
du samlar no detti Gulli i Skrin,
som eg hev vunni her.
5. Aa du samlar detti Gulli Skrin
s(om eg hev vunni her)
aa sjave so gjeng eg i Drykkjestoga
aa leikar med Sabelen (!) min.
6. Som han3 kom seg4 i den fjorde Haddi
de va langt større Voue (!)5
der sto fagran fljotan Folen,
va bunden i Gulle de roue.
3"eg"
4"meg"
5no so undeleg vori
Ekstra opplysninger