[BIN: 2881]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av H. Ross etter Olav Talleivson, Høgdalsmo, Lårdal, Telemark .

1. Aa som han kom seg i fjore Haddi
Der va saa ondeleg vore
aa der sto fagran fljotan Folan
Sto bunden i Gulle roue.
Ekstra opplysninger