[BIN: 2880]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1870-årene av H. Ross etter Olav og Eivind Talleivson, Høgdalsmo, Lårdal, Telemark .

1. Ho la ti han æ Tossegreipe
han maatte undi Hoggje lute
"du sko gjera som eg deg segje1
di arge leie Tute."2
1Sammenbland
2 Mo
2. Du sko so lengi Bjønne vera
i Bjønnehamen gange
ti du teke Baani å Mois Mage
aa føer de upp ti Manne3.
3 Mo
3. Inn so kom den Gyvremori
lunsande inn paa Tilje:
"Eg sko lære deg Kogabaan,
som kogar imot Vilje."
4. Aa ho tok hann i gule Lokk
aa slengde han Tilje av Vilje
"Aa æg sko lære deg Kogabaan,
ti snuse imot min Vilje."
5. "Aa den som vi kadde meg Kogabaan
han sko etti Vondom leite
men kadde meg Aasmund Frægdegjeva
so vi den guten heite.
6. Du æ ikki den frægdaste
i dessi Londe du
men ha'en vori Tor mæ tungom Hamri
han hev vori frægdar hell du4.
4 Mo
Ekstra opplysninger