[BIN: 2877]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av H. Ross etter ukjent sanger, uten lokalitet .

1. Inn kaam gamle gyvremoiræ
Ho skoa me nosæ i elli:
Ko 'æ de for nokra kokrabonn
Som kjæme so seint um kvelli.
2. So svora Aasmund Grettisson :
Den som kadder meg korkrabaan
Han vi ette vondom leite
Nei kadda meg Aasmund aa de æ mitt namn
Aa si vi guten heite.
Ekstra opplysninger