[BIN: 2876]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift udatert av H. Ross etter ukjent sanger, Veum .

1. "Aa høyrer du de du fagran fljotan
hot vi du 'no hava av meg,
fyr du vi ivi Have renne
skjote deg unde meg?
2. Ja mykji av de roue gull
de vi eg gjeva deg,
fyr du ivi Have symje,
skjote deg unde meg."
3. "Aa inkje so av de roue Gulle
so vi eg hava av deg,
men du gjev meg av den høgri Haandi,
so skyt1 eg meg unde deg."
1renner ("hogg av meg Hovue")
4. Aa ti so svora A(asmund) Fr(ægdegjeven)
som Gud gav honom i Raa
eg gjeve deg av mi høgri Haand
so sko du væl bera 'kon baae."
5. Aa de va no A(asmund) Fr(ægdegjeven)
han kom seg ne at Strond
Aa burte va honoms Brøanne tvo2
aa inkje Skip fyr Land.
2baae
6. So hoggje'n ihel alle dei Smaatrolli
som han fyr Augo saag,
so reiser han seg oto Trollebotten
aa de flot baadi Blo aa Vaag.
7. Aa Kungjen han stende i Høganlofts Svalir
han ser seg ut so vie:
"no ser eg A(asmund) F(rægdegjeven),
paa fljotan Folen mon rie."
8. Aa de va væl A(asmund) F(rægdegjeven),
han kom seg paa kvite Sand,
so hoggje han Hovu av Folen av,
so bleiv de ein kristen Mann.
9. "Kven sko av nor 'o Trollebotten
Aa hente Kungjens Dotter o Vandi?"
"Det vi me sende'n Aasmund Fr(ægdegjeven)
Han æ den frægdast i Landi."
Ekstra opplysninger