[BIN: 2874]

Åsmund Fregdegjeva

Oppskrift 1878 av Moltke Moe etter Tore Li, Bøherad, Telemark .

1. Du tar inkji kalle meg ett Tykjubaan
Fæ dæ vi eg inkje heite
Men eg vi heite Aasmon Frægdegjevaren
Dæ vi Guten heite.
-Dæ va ingjen Dagjen. -
(Fær aa skræm'n eller prøv'n saa synde Gjyvra'n elt dæ som va fælt aa stygt men hon va sto aa fort og stor i alle Prøver. Her eit Par stubbar om dæ):
2. Aa eg kon toka i Jønne glohedt
Aa derfo saa æ eg saa stærkar hel du.
3. - - - - - -
- - - - - - - -
Armene paa Bore spela
Aa dukene va otor Bloe dregjen.
Ekstra opplysninger